Cybersecurity as a service bij start-up SOCRAI

March 18, 2023

De digitale transformatie gaat als een sneltrein. Maar even snel groeit ook het risico op een cybersecurityaanval. De uitdaging is om proactief beveiligingsrisico’s aan te pakken in een markt waar IT-experts schaars zijn. Een cybersecurity-as-a-service-aanpak kan hier als oplossing dienen. Start-up SOCRAI heeft dat alvast goed begrepen. Maar zij benadrukken dat je ook zeker niet het menselijke aspect mag vergeten.

In een voorstel van resolutiebetreffende het bestrijden vaninternetfraude van de BelgischeKamer van Volksvertegenwoordigers ingediend in 2022, blijktdat er zich in 2021 zo’n 37.982 cybercrime-incidenten voordedenin België. Dat komt neer op 100cyberaanvallen per dag. Bijna70% van die gevallen eindigdenzonder vervolging. Je kan dus al

See other blogs

Let's connect

Reach out for our consulting services for your cyber security.Let our cyber security experts show you how we can transform your people into your first line of defence.